Dom za odrasle osobe Vila Maria, Pula

Okoliš doma Vila Maria

2020

PLAN NABAVE ZA 2020. GOD.

 

2019

Registar ugovora za 2019.

IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2019.

PLAN NABAVE ZA 2019.

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma dostupan je u u Elektroničkom oglasniku javne nabave www.eojn.hr

 

Natječaji

Odluka o poništenju postupka nabave perilice za rublje - poziv od 3.12.2019.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - perilica za ranje rublja - 3.12.2019.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavu svježeg mesa - poziv od 3.12.2019.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - svježe meso za razdoblje 1.1.2020. do 31.12.2012. - 3.12.2019.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavu svježeg voća i povrća - poziv 18.11.2019.

POZIV ZA DOSTAU PONUDA - svježe voće i povrće za razdoblje 1.1.2020. do 31.12.202.. god. - 18.11.2019.

Odluka o poništenju postupka nabave svježeg mesa i iznutrica - poziv 18.11.2019.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - svježe meso i iznutrice za razdoblje 1.1.2020. do 31.12.2020. god. - 18.11.2019.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavu svježeg mlijeka - poziv 18.11.2019.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - nabava svkežeg mlijeka za razdoblje 1.1.2020. do 31.12.2020. god. - 18.11.2019.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavu kruha i krušnih proizvoda - poziv 18.11.2019.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - nabava kruha i krušnih proizvoda za razdoblje 1.1.2020. do 31.12.2020. god. - 18.11.2019.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - nabava kruha i krušnih proizvoda za razdoblje 1.1.2019. do 31.12.2019. - 21.11.2018. god.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavu mlijeka - poziv od 21.11.2019.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - nabava mlijeka za razdoblje 1.1.2019. - 31.12.2019. god. - 21.11.2019. god.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavu mliječnih proizvoda - poziv od 21.11.2019.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - nabava mliječnih proizvoda za razdoblje 1.1.2019. - 31.12.2019. god. - 21.11.2019. god.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavu svježeg voća i povrća - poziv od 21.11.2019.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - nabava svježeg voća i povrća za razdoblje 1.1.2019. - 31.12.2019. god. - 21.11.2018. god.

 

2018.

Registar ugovora za 2018.

Plan nabave za 2018. god. - 18.1.2018.

Naputak o provedbi postupaka jednostavne nabave - 7.5.2018.

Izjava - sukob interesa - Upravno vijeće

Izjava - sukob interesa - Ravnatelj

Izjava - sukob interesa - Povjerenstvo za nabavu

 

Natječaji

Poziv za dostavu ponuda za nabavu stroja za recikliranje pelena - 9.5.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na sanaciji postojećeg i izvedbi novog potpornog zida - poziv od 25.5.2018.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na sanaciji postojećeg i izvedbi novog potpornog zida - 25.5.2018.

Napomena: zbog veličine dokumenta tehničku specifikaciju nije moguće objaviti - uputiti zahtjev za dostavu specifikacije na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Ukoliko nije moguće preuzeti ostalu pozivnu dokumentaciju, molimo da se također uputi zahtjev za dostavu na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavu kruha i krušnih proizvoda - poziv od 21.11.2018.

Poziv za dostavu ponude za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji postojećeg i izvedbi novog potpornog zida - 16.5.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji postojećeg i izvedbi novog potpornog zida

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - nabava ostalih prehrambenih proizvoda - poziv od 27.11.2018.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - nabava ostalih prehrambenih proizvoda za razdoblje 1.1.2019.. do 31.12.2019. god. - 27.11.2018.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavu papirnate konfekcije - poziv od 27.11.2018.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - nabava papirnate konfkecije za razdoblje 1.1.2019. do 31.12.2019. god. - 27.11.2018.

 

Pogledajte arhivu javne nabave >>

Usluge Doma Vila Maria

Smještaj

Usluge smještaja

stanovanje, prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalni rad, psihološka podrška, fizikalna i radna terapija, razne aktivnosti

Aktivnosti

Izvaninstitucijske usluge

cjelodnevni i poludnevni boravak, organizirano stanovanje uz podršku i usluge pomoći u kući

Prijam

Prijam u dom

tko može biti korisnik, što treba sadržavati zahtjev za prijam, povjerenstvo za prijam i dodatne informacije i kontakti

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Više' saznajte više o kolačićima na stranici. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.