Organizacija rada doma

Organizacija rada Doma temelji se na grupiranju srodnih poslova u posebne ustrojstvene jedinice i to:

  1. Odjel psihosocijalnog rada, radne terapije i izvaninstitucijske skrbi - NIJE USTROJEN
  2. Odjel brige o zdravlju i njege
  3. Odjel prehrane i pomoćno - tehničkih poslova

Dok se ne ustroji Odjel psihosocihalnog rada, radne terapije i izvaninstitucijske skrbi, poslovi psihosocijalnog rada, radne terapije i izvaninstituucijske skrbi te računovodstveno - financijski i administrativni poslovi obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

Radom odjela rukovode voditelji koje imenuje i razrješava ravnatelj između radnika odjela.

Puno radno vrijeme radnika zaposlenih u domu iznosi 40 sati tjedno. Ukupno puno radno vrijeme raspoređuje se ravnomjerno na pet radnih dana u tjednu, od ponedjeljka do petka te svaki radni dan sadrži osam radnih sati. Tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset četiri sata, radnik ima pravo na dnevni odmor od najmanje dvanaest sati neprekidno. Dnevno radno vrijeme u trajanju od osam radnih sati, organizirano je u smjenama i jednokratno, ovisno o prirodi posla. Smjenski rad organiziran je u dvije ili tri smjene.

Rad stručnih radnika organiziran je na sljedeći način:

Medicinske sestre / tehničari (smjenski rad prema rasporedu rada kroz 24 sata dnevno): od 6.00 do 18.00; od 18.00 do 6.00 sati.

- Ostali stručni radnici (socijalni radnici, radne terapeutkinje, voditeljica Odjela brige o zdravlju i njege, glavna medicinska sestra, fizioterapeutkinja, psihologinja, radni instruktori za neovisno življenje) – rad prema rasporedu u vremenu od 7.00 do 15.00 i 10.00 do 18.00 sati te rad subotom od 7.00 do 15.00 sati.

Rad radnika Odjela prehrane i pomoćno-tehničkih poslova organiziran je na sljedeći način: rad u vremenu od 7.00 do 15.00 sati te smjenski rada prema rasporedu rada u vremenu od 6.00 do 14.00, od 7.00 do 15.00 te od 12.00 do 20.00 sati.

Rad radnika koji obavljaju računovodstveno-financijske i administrativne poslove organiziran je u vremenu od 7.00 do 15.00 sati.

Osoblje Doma

U Domu rade radnici na sljedećim radnim mjestima:

Ustrojstvena jedinica

Naziv radnog mjesta

Broj radnika

/

Ravnatelj

1

Voditelj financijsko – računovodstvenih poslova

1

Financijsko – računovodstveni referent

2

Ovlaštenik zaštite na radu

0,5

Odjel psihosocijalnog rada, radne terapije i izvaninstitucijske skrbi

Socijalni radnik

2

Psiholog

1

Radni terapeut

2

Radni instruktor za neovisno življenje

3,5

Viši asistent u organiziranom stanovanju

1

Asistent u organiziranom stanovanju

1

Odjel brige o zdravlju i njege

Glavna medicinska sestra

1

Medicinska sestra

14

Fizioterapeut

2

Njegovateljica

21

Odjel prehrane i pomoćno – tehničkih poslova

Kuhar

4

Pomoćni radnik u kuhinji

4

Ekonom / Vozač

1

Skladištar / kotlovničar / kućni majstor

1

Kotlovničar / kućni majstor / vozač

2

Spremačica / pralja 10