Nakon razmatranja zahtjeva za pružanje usluge smještaja ili boravka Povjerenstvo za prijam i otpust korisnika donosi odluku kojom se podnositelj zahtjeva ili primatelj usluge uvrštava na Listu čekanja za smještaj odnosno boravak. Lista čekanja za smještaj odnosno boravak izrađuje se prema danu zaprimanja zahtjeva za smještaj ili boravak i kontinuirano se ažurira.

Redovni prijam budućih korisnika vrši se temeljem Liste čekanja za smještaj odnosno boravak.

Poziv na smještaj odnosno boravak upućuje se primatelju usluge ili njegovom zakonskom zastupniku usmeno (uz pismenu zabilješku) ili pismeno s povratnicom. Primatelj usluge ili njegov zakonski zastupnik ima obvezu da se u roku od osam dana od dana poziva očituje usmeno ili pismeno o realizaciji usluge. Ukoliko pozvana osoba odgodi smještaj ili boravak, o istome potpisuje izjavu temeljem koje se odluka Povjerenstva stavlja u mirovanje te se ponovno aktivira na zahtjev osobe, skrbnika ili nadležnosg centra za socijalnu skrb. Pri tome će se poštivati datum podnošenja prvog zahtjeva.

IZJAVA o stavljanju zahtjeva u mirovanje

LISTA ČEKANJA za smještaj u Dom Vila Maria od 25.01.2022.

LISTA ČEKANJA za smještaj u Dom Vila Maria od 13.10.2021.

LISTA ČEKANJA za smještaj u Dom Vila Maria od 22.10.2020.

LISTA ČEKANJA za smještaj u Dom Vila Maria od 22.srpnja 2020.

LISTA ČEKANJA za smještaj u Dom Vila Maria od 21. veljače 2020.

LISTA ČEKANJA za smještaj u Dom Vila Maria od 14. siječnja 2020.

LISTA ČEKANJA za smještaj u Dom Vila Maria od 13. studeni 2019.

LISTA ČEKANJA za smještaj u Dom Vila Maria od 10. listopada 2019.

LISTA ČEKANJA za smještaj u Dom Vila Maria od 30. siječnja 2019.