Poboljšanju kvalitete života korisnika u ovom domu u značajnoj mjeri doprinose i različiti oblici donacija i potpora. Sredstva koja osigurava država zadovoljavaju osnovne životne potrebe korisnika Doma, a sve ostalo što bi omogućilo ugodniji život i provedbu dodatnih programa potrebno je osigurati na druge načine.

Donacije su sve češći oblik kojim nastojimo omogućiti ugodniji život naših stanara. Mnoge njihove potrebe i naša želja da ih ispunimo ne bi bile ostvarljive bez dobrih ljudi i organizacija koje nam pomažu.

Otvoreni smo za sve donacije, sredstava ili usluge i dobrodošli su svi koji imaju potrebu učiniti nešto dobro. Nadamo se da ćete prepoznati važnost ulaganja u zajednicu i mogućnost da na taj način budete aktivno uključeni u različite aktivnosti koje doprinose razvitku društva u cjelini.

Sve donacije se namjenski koriste isključivo za potrebe korisnika.

KAKO DONIRATI?

Osobe, tvrtke i organizacije zainteresirane za dobrobit naših korisnika mogu nas kontaktirati na priložene kontakte ili osobno doći u Dom za odrasle osobe 'Vila Maria, Šišanska cesta 2, Pula.

Tajništvo/ravnateljica: 052/545 480

Fax: 052/ 389 024

Računovodstvo: 052/ 545 485

MB: 1599585

OIB: 71297971198

Žiro-račun: HR0423900011100025486 (napomena: donacija)

Banka: Hrvatska poštanska banka

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

DODIJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA, SPONZORSTVA, DONACIJE ILI DRUGE POMOĆI

 

2022. GODINA

Donator/sponzor Sadržaj donacije Datum Namjena Visina iznosa
 Crveni križ Pula  prehrambeni proizvodi tijekom godine za potrebe korisnika Doma 25.212,27
 Grad Pula  novčana sredstva tijekom godine  sufinanciranje projekta "Djeca Slikom do Vile Marije" kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pule 18.000,00
 Istarska županija  novčana sredstva tijekom godine Sufinanciranje programa specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma 44.850,00
 Općina Marčana novčana sredstva 21.6.2022.  Program javnih potreba Općine Marčana 2.000,00
 Općina Vrsar  novčana sredstva 21.12.2022.  Program javnih potreba Općine Vrsar 2.000,00
 Grad Buje  novčana sredstva 28.9.2022.  Program javnih potreba Grada Buje 400,00
Razni donatori - građani odjeća, obuća i hihijenske potrepštine tijekom godine Za potrebe korisnika Doma /

 

 

2021. GODINA

Donator/sponzor Sadržaj donacije Datum Namjena Visina iznosa
Arena Hospitaly Razne kuhinjske potrepštine, ručnici, posteljina ožujak 2021. za potrebe korisnika Doma  
 Crveni križ Pula  prehrambeni proizvodi tijekom godine za potrebe korisnika Doma 20.127,34
 Grad Pula  novčana sredstva 18.3.2021.  sufinanciranje projekta "Djeca Slikom do Vile Marije" kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pule 1.000,00
 Istarska županija  novčana sredstva 17.5.2021. Sufinanciranje programa specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma 22.425,00
 Istarska županija  novčana sredstva 8.11.2021.  Sufinanciranje specijalističke zdravstvene zaštie korisnika Doma 22.425,00
 Općina Marčana novčana sredstva 25.10.2021.  Program javnih potreba Općine Marčana 2.000,00
 Općina Vrsar  novčana sredstva 8.12.2021.  Program javnih potreba Općine Vrsar 2.000,00
 Grad Pazin novčana sredstva 23.12.2021.  Program javnih potreba Grada Pazina 300,00
 Grad Vodnjan novčana sredstva 23.12.2021.  Programa javnihj potreba Grada Vodnjana 700,00
 Grad Buje  novčana sredstva 23.12.2021.  Program javnih potreba Grada Buje 400,00
Fizičke osobe novčana sredstva 31.10.2021.   938,00
Razni donatori - građani odjeća, obuća i hihijenske potrepštine tijekom godine Za potrebe korisnika Doma  

 

 

2020. GODINA

Donator/sponzor Sadržaj donacije Datum Namjena Visina iznosa
Istarska županija novčana sredstva

22.4.2020.

Sufinanciranje programa dodatnih mjera zdravstvene zaštite korisnika Doma 22.425,00
Istarska županija novčana sredstva 12.11.2020. Sufinanciranje programa dodatnih mjera zdravstvene zaštite korisnika Doma 22.425,00
Grad Novigrad novčana sredstva 10.6.2020. Sufinanciranje projekta "Klimatizacija prostora za terapiju korisnika" kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Novigrada 2.000,00
Općina Marčana novčana sredstva 25.9.2020. Sufinanciranje projekta "Klimatizacija prostora za terapiju korisnika" kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Marčana 1.600,00
Općina Vrsar novčana sredstva 10.12.2020. Sufinanciranje projekta "Klimatizacija prostora za terapiju korisnika" kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vrsar 2.000,00
Crveni križ Pula prehrambeni proizvodi tijekom godine Za potrebe korisnika Doma 22.680,28
Crveni križ Labin prehrambeni proizvodi   Za potrebe korisnika Doma 1.565,54
 Fizička osoba novčana sredstva 24.12.2020.   500,00
Razni donatori - građani Odjeća, obuća, higijenske potrepštine tijekom godine Za potrebe korisnika Doma -
Arena Hospitality Group d.d. suđe, tekstil ( ručnici, plahte, jastučnice i dr.) 24.11.2020. Za potrebe Doma -

 

2019. GODINA

Donator/sponzor Sadržaj donacije Datum Namjena Visina iznosa
Istarska županija novčana sredstva 05.03.2019. Sufinanciranje programa dodatnih mjera zdravstvene zaštite 44.850,00
Istarska županija novčana sredstva 10.07.2019. Sufinanciranje projekta "Djeca slikom do Vile Marije" kroz program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi IŽ 15.000,00
Grad Novigrad novčana sredstva 26.09.2019. Sufinanciranje projekta "Klimatizacija prostora za terapiju korisnika" kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Novigrada 2.000,00
Grad Vodnjan novčana sredstva 02.10.2019. Sufinanciranje projekta "Klimatizacija prostora za terapiju korisnika" kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Vodnjana 4.000,00
 Pert d.o.o. Rijeka novčana sredstva  09.12.2019. Druženje korisnika, članova obitelji i djelatnika povodom Božićnih i Novogodišnjih blagdana 1.500,00
Općina Bale novčana sredstva 11.12.2019. Sufinanciranje projekta "Klimatizacija prostora za terapiju korisnika" kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Bale 1.000,00
 Tomido d.o.o. Pula novačna sredstva 12.12.2019. Druženje korisnika, članova obitlji i djelatnika povodom Božićnih i Novogodišnjih blagdana 1.000,00
 Grad Pula novčana sredstva prosinac 2019. Sufinanciranje projekta "Glazboterapija" kroz program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Pule 18.000,00
Razni donatori - građani Odjeća, obuća, higijenske potrepštine tijekom godine Za potrebe korisnika Doma -