Organizacija rada doma

Organizacija rada Doma temelji se na grupiranju srodnih poslova u posebne ustrojstvene jedinice i to:

1. Ustrojbena jedinica psihosocijalnog rada, radne terapije i izvaninstitucijske skrbi

2. Ustrojbena jedinica brige o zdravlju i njege

  • Odsjek brige o zdravlju
  • Odsjek njege

3. Ustrojbena jedinica prehrane i pomoćno tehničkih poslova

  • Odsjek prehrane
  • Odsjek pomoćno tehničkih poslova

Poslovi psihosocijalnog rada, radne terapije i izvaninstituucijske skrbi te računovodstveno - financijski i administrativni i poslovi zaštite na radu  obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

Radom ustrojbene jedinice i odsjeka rukovode voditelji koje imenuje i razrješava ravnatelj između radnika te ustrojstvene jedinice

Puno radno vrijeme radnika zaposlenih u domu iznosi 40 sati tjedno. Ukupno puno radno vrijeme raspoređuje se ravnomjerno na pet radnih dana u tjednu, od ponedjeljka do petka te svaki radni dan sadrži osam radnih sati. Tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset četiri sata, radnik ima pravo na dnevni odmor od najmanje dvanaest sati neprekidno. Dnevno radno vrijeme u trajanju od osam radnih sati, organizirano je u smjenama i jednokratno, ovisno o prirodi posla. Smjenski rad organiziran je u dvije ili tri smjene.

Rad stručnih radnika organiziran je na sljedeći način:

Medicinske sestre / tehničari (smjenski rad prema rasporedu rada kroz 24 sata dnevno): od 6.00 do 18.00; od 18.00 do 6.00 sati.

- Ostali stručni radnici (socijalni radnici, radne terapeutkinje, voditeljica Ustrojbene jedinice brige o zdravlju i njege, glavna medicinska sestra, fizioterapeutkinja, psihologinja, radni instruktori za neovisno življenje) – rad prema rasporedu u vremenu od 7.00 do 15.00 i 10.00 do 18.00 sati te rad subotom od 7.00 do 15.00 sati.

Rad radnika Ustrojbene jedinice prehrane i pomoćno-tehničkih poslova organiziran je na sljedeći način: rad u vremenu od 7.00 do 15.00 sati te smjenski rada prema rasporedu rada u vremenu od 6.00 do 14.00, od 7.00 do 15.00 te od 12.00 do 20.00 sati.

Rad radnika koji obavljaju računovodstveno-financijske i administrativne poslove organiziran je u vremenu od 7.00 do 15.00 sati.

Osoblje Doma

U Domu rade radnici na sljedećim radnim mjestima:

Ustrojstvena jedinica

Naziv radnog mjesta

Broj radnika

/

Ravnatelj

1

Voditelj računovodstva

1

Računovodstveni referent - financijski knjigovođa

2

Računovodstveni referent

1

  Stručni radnik II. vrste - stručnjank zaštite na radu 0,5

Poslovi psihosocijalnog rada, radne terapije i izvaninstitucijske skrbi

Stručni radnik I. ili II. vrste - socijalni radnik

2

Stručni radnik I. vrste - psiholog

1

Stručni radnik II. vrste -radni terapeut

2

Stručni radnik II. vrste - radni instruktor

1,5

  Radni instruktor  1

Viši asistent u organiziranom stanovanju

1

Asistent u organiziranom stanovanju

1

Ustrojbena jedinica brige o zdravlju i njege

Stručni radnik II. vrste - medicinska sestra/tehničar

1

Medicinska sestra

15

Stručni radnik I. ili II. vrste - fizioterapeut

2

Njegovateljica

21

Ustrojbena jedinica prehrane i pomoćno – tehničkih poslova

Kuhar u domu socijalne skebi

4

Pomoćni radnik u kuhinji

4

Ekonom

1

Skladištar

0,5

Kotlovničar / kućni majstor

3,5

  Pomoćni radnik - pralja   2
  Pomoćni radnik -  čistačica   9